Külső-belső továbbképzés Tiszafüredi Tagintézmény

Beszámoló- ADHD – belső tudásmegosztás a Tiszafüredi Tagintézményben többletkötelezettség terhére

Az EFOP 3.1.6. pályázati program keretében továbbképzéseken, konferenciákon van lehetőségünk szakmai ismereteinket bővíteni. Az ADHD témakörben többször is alkalmunk nyílt tudásgyarapításra, így megfogalmazódott bennünk, hogy tudásmegosztás keretében továbbadjuk az általunk hallottakat.

2019.03.26-án műhelyfoglalkozás keretében az „Óvodás és kisiskolás korú gyermekek kortárs közösségben tapasztalható magatartásproblémáinak hatékony megoldási stratégiái” témában vártuk a Tiszafüredi Tagintézménybe az óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus és tanító kollégákat. Célunk az elméleti ismeretek mellett hasznos, a többségi pedagógusok számára is alkalmazható gyakorlati tanácsok megosztása.

A Vadaskertben hallott témák adták a délután vezérfonalát:

  • ADHD-ról általában, viselkedésterápia
  • „Nehezen kezelhető” gyerekek az intézményben
  • A mindennapokban használható „tűzoltó – technikák”
  • Hosszútávú megoldási lehetőség: jutalmazási rendszer
  • Hatékony szülő kommunikáció
  • Folyamatábrák, képi megsegítések

Örömünkre minden területről képviselték magukat a kollégák. Közvetlen beszélgetéssé, tapasztalatcserévé, közös tovább-gondolkodássá alakult a találkozó. Bízunk abban, hogy nem mentek el „üres tarisznyával”, a mindennapok során jól hasznosítható „munícióval” láttuk el őket, egymást.

Programfelelősök: Marton Ibolya és Tóth Judit gyógypedagógusok