Külső-belső továbbképzés Székhelyintézmény SZB.

I. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Családügyi Konferencia

Időpont:       2015. december 9. (szerda) 10.00-14.00
Helyszín:      Jász-Nagykun-Szolnok Megyeháza – Kormányhivatal, Díszterem – Szolnok
Résztvevők:

Csibi Enikő – főigazgató
Földesiné Ungi Marianna – gyógypedagógus
Csörögi Tímea – pszichológus

A megyénkben első alkalommal megszervezett Családügyi Konferencia célja volt, hogy az érintett szakemberek, érdeklődők lehetőséget kapjanak egy közös fórumon való találkozásra és rövid áttekintést adjon a családok helyzetéről a mai Magyarországon és megyénkben. Emellett betekintést nyerhettünk a családokat és gyermekeket segítő szociális alapszolgáltatási rendszer átalakulásába, a családkonzultáció lehetőségeibe ezen a területen és a megyei esélyteremtő programterv kialakításának folyamatába.

A konferenciát dr. Kállai Mária kormánymegbízott (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal) nyitotta meg a családok és segítésük fontosságát hangsúlyozó szavaival.

A „Hazai kihívások és válaszok a család- és népesedéspolitika területén” címmel tartott előadást dr. Kecskés Péter főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály), aki bemutatta, azokat az aggasztó demográfiai folyamatokat, amelyek megfordítására több társadalom- és szociálpolitikai intézkedést tettek az elmúlt évek során. A magyar népesesedés szempontjából az elmúlt évtizedekben komoly problémákat okozott: a házasságok és a születésszám csökkenése, a válások magas száma, a csökkenő gyermekvállalási kedv, az első gyermek születésének kitolódó időpontja, ennek következtében a magyar társadalom egyre fokozódó elöregedése. A demográfiai folyamatok bemutatása után, azok pozitív irányú megváltoztatására tett kormányzati intézkedéseket ismerhettük meg.

Litkei Judit szociális referens (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya) a „Változások a családsegítő szolgáltatásokban” címmel ismertette a szociális alapellátás rendszer, 2016.január 1-től történő átalakulásának tartalmát. A 2015. évi CXXXIII. törvény az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról határozza meg a változások részleteit. A végrehajtási rendeletek (15/1998. NM és 1/2000 SzCsM) nem kerültek összevonásra, a módosításokat emelték be szövegükbe.

A törvényi átalakulás következtében a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok összevonásra kerülnek. Települési szinten Család és Gyermekjóléti Szolgálatokként működnek tovább, megőrizve az alapellátás családsegítő-gyermekjóléti szolgáltatásának klasszikus egyéni esetkezelési segítő feladatait. A járási székhely települési és a fővárosi kerületi önkormányzatoknak Család-és Gyermekjóléti Központokat kell létrehozniuk. A központ jövőbeni feladatait két nagyobb részre osztották: a hatósági eljárások és a speciális szolgáltatások biztosítása. A hatósági eljárások (javaslattétel a védelembe vételre, ideiglenes hatályú elhelyezésre, nevelésbe vételre és az utógondozás) és a Szociális Diagnózis elkészítése, a Központok kötelező feladatai közé tartozik.

A speciális szolgáltatások (jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, családi tanácsadás – családkonzultáció, lakótelepi, utcai szociális munka, menekültek ellátása, óvodai és iskolai segítő tevékenység) más szolgáltatók közreműködésével kiszervezhető feladatokká válnak.

A szolgálatok munkatársai családsegítő munkaköri megnevezéssel, a központok munkatársai esetmenedzser/tanácsadó munkaköri megnevezéssel dolgoznak majd. A jelzőrendszer működésének megerősítését szolgálná, hogy mindkét intézményi struktúrában külön szakember foglalkozik majd a jelzőrendszer tagjaival való kapcsolattartással: a Szolgálatoknál ez a jelzőrendszeri felelős, a Központokban a jelzőrendszeri tanácsadó lesz.

A szervezeti átalakulás folyamata most zajlik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatoknál, az új struktúra kialakítása nem zökkenőmentes, a minisztérium módszertani útmutatókkal segíti a munkát.

A „Családkonzultáció lehetőségei a gyermekjóléti szolgáltatásokban” címmel Baginé Gavaldik Lívia pszichológiai tanácsadó (Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Jászberény) ismertette velünk a családkonzultáció és családterápia közötti lényeges szakmai különbségeket. Beszélt a családkonzultáció felhasználási területeiről a szociális alapellátásban, szemléleti alapjairól, felmerülő dilemmáiról a jelenleg folyó családsegítő-gyermekjóléti szolgáltatások átalakulásának fényében.

„Lehetőségek a Járási Esélyteremtő Programterv megvalósításában” előadáson Kiss Márta igazgató-helyettes/esélyteremtési munkatárs (JNSZM Esély Szociális Közalapítványa) összefoglalta a programterv előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos tapasztalataikat. A terv kidolgozása az „Együtt esély” projekt keretében történt. Az elkészítést megelőzte a hátrányos helyzetű csoportok problémáinak feltérképezése, esélyegyenlőségük akadályainak felmérése megyénkben. Az öt csoport, akikkel kapcsolatban vizsgálódtak: romák/mélyszegénységben élők, gyermekek/fiatalok, nők, idősek és fogyatékossággal élők.  Az egyes csoportok esélyegyenlőségi akadályai mellett, közös munkával kidolgozásra kerültek lehetséges megoldások, aktív programok, szolgáltatási formák felvázolásával. További munka folyik ezen tervek megvalósításával kapcsolatban. A megyében megtalálható szociális szolgáltatásokról Szolgáltatási térkép készült, amelyet az előadó bemutatott számunkra. A szakemberek és a további munka összefogására Járási Esélyegyenlőségi Fórumokat szerveznek. A program eredményeinek összefoglalója olvasható a Türr István Kutatóintézet és Szolnok város (Projekt alcím alatt) honlapján.

A Családügyi Konferencia zárásaként, műhelymunka keretében, négy csoportban lehetett megbeszélni a hallottakat, feltenni a még felmerülő kérdéseket, megosztani a gondolatokat.

A konferencia brosúrái az alábbi linkeken érhetőek el:

Család és támogatások
Családok otthonteremtési kedvezménye
Első házasok kedvezménye

Csörögi Tímea
pszichológus, megyei Szakértői Bizottság