2023/2024 Újszászi Telephely

Tankötelezettséggel és iskolaérettséggel kapcsolatos szülői fórum

2023. október 9-én rendeztük meg a beiskolázással kapcsolatos szülőket segítő fórumot az Újszászi Telephelyen. A rendezvényen 9 érdeklődő szülő jelent meg. A fórumon Baloghné Bencsik Izabella telephelyvezető ismertette a beiskolázás törvényi hátterét, az Oktatási Hivatal honlapján jelenleg olvasható tájékoztatást, a legfontosabb határidőket. Felhívta a figyelmet, hogy a pedagógiai szakszolgálatban a logopédiai ellátással, nevelési tanácsadási ellátáson belüli képességfejlesztéssel, pszichés megsegítéssel, valamint szakértői bizottsági tevékenységgel támogatjuk leginkább a hozzánk forduló szülőket és gyermekeiket. A szülőknek lehetőségük van a tankötelezettség hamarabbi kezdésére, ill. halasztására amennyiben gyermekük nem áll készen az iskolakezdésre.

Korpásné Bakos Valéria, fejlesztőpedagógus az iskolaérettség témakörében tájékoztatta a szülőket. Előadásában részletesen kitért a megfelelő testi fejlettség, nagy- és finommozgások, grafomotorika, téri tájékozódás, vizuális és akusztikus észlelés, a beszéd és nyelvi képességek, gondolkodás, számolási készség, valamint a pszichés és szociális érettség területeire. A kritériumokat otthon is használható játékos ötletekkel egészítette ki. A szülők köszönettel fogadták a sok játékot tartalmazó kinyomtatott összefoglaló ismertetőt.

A fórum végén egyéni kérdések megválaszolásával nyújtottunk segítséget a szülőknek.

Újszász, 2023. 10. 16.

Baloghné Bencsik Izabella
tagintézményigazgató-helyettes, telephelyvezető