Külső-belső továbbképzés Megyei Szakértői Bizottság Uncategorized

Autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelése, együttoktatása

Immár hagyományt teremtve ismét megrendezésre került 2018. február 19-én és 26-án a Megyei Szakértői Bizottság autizmus témájú műhelyfoglalkozása, Lázárné Barna Andrea és Mihályiné Simon Rita témavezetők közreműködésével.

Az első műhelyfoglalkozás témája: Autizmussal élő gyermekek az óvodában, irányelvek az együttnevelésben

A műhelyfoglalkozás célja az autizmussal élő gyermekekkel foglalkozó pedagógusok megismertetése az együttnevelés előnyeivel, kockázataival, lehetőségeivel, valamint feltételeivel, ahhoz, hogy a jól működő integráció sikeresen megvalósulhasson.

Az első alkalom témakörei voltak:

 • Az autizmus jelei, tünetei röviden
 • A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve – a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendeletről
 • Milyen a jól működő integráció, előnyök, kockázati tényezők
 • Pedagógusok, szülők szerepe az együttnevelésben

A találkozón óvodapedagógusok, tanítók vettek részt nagy számban. A magas megjelenési létszám is jelzi az adott téma iránti nagy érdeklődést, mely a résztvevők aktivitásában, a sok megfogalmazott kérdésben is megnyilvánult. Nagy problémát jelent az autizmus felismerése, melyhez a jelenlévők a mindennapjaikhoz segítő szempontsort kaptak. Beszéltünk az autizmussal élő gyermekek erősségeiről, amelyekre a mindennapok során építeni lehet, valamint a nehézségekről is, amelyekkel számolni kell. Az autizmus módszertanába is betekintést nyerhettek, beszéltünk az integráció előnyeiről, kockázatairól, megtekinthették a mindennapi élet megkönnyítéséhez szükséges vizuális támaszokat (tér-idő szervezése, napirend, folyamatábrák), majd kis csoportokban összedolgozva el is készíthették azokat.

Ezt követően megosztották tapasztalataikat, ötleteiket, melyeket a csoportjukban foglalkoztatott, autizmussal élő gyermek integrációja, differenciált foglalkoztatása, beilleszkedése, vagy ismeretszerzési folyamatainak segítése terén használnak.
Igyekeztünk segítséget nyújtani abban, hogy a játék, az önkiszolgálás (étkezés, mosdóhasználat) terén hogyan tudnak sikereket eléri az adott gyermeknél. Játékos babzsák fejlesztő foglalkozással zárult a délután. Betekintést nyerhettek a program felépítésébe, majd saját maguk is elkészítették egy babzsák foglalkozás tematikáját, illetve azt be is mutatták.
Reményeink szerint ismeretekkel gazdagodva, tartalmas, élvezetes műhelyfoglalkozáson vettek részt a pedagógusok, szakemberek, úgy érzem az együttgondolkodás mindnyájunk számára hasznos volt. Megfogalmazódott igényük a további ismeretgyűjtésre, az újabb tervezett találkozókon való részvételre. Örömmel veszik a Megyei Szakértői Bizottság nyújtotta lehetőségeket.

A második műhelyfoglalkozás témája Autizmussal élő tanulók az iskolában, irányelvek az együttoktatásban.

A műhelyfoglalkozás fő célkitűzése a pedagógusok megtámogatása az autizmussal élő tanulók együttoktatásának témakörén belül, az előnyök, hátrányok megbeszélése, az óvoda-iskola, alsó-felső tagozat átmenetének megsegítése, az oktatás során alkalmazható tanulásszervezési módok, autizmus specifikus módszerek megbeszélése, mindez annak érdekében, hogy az integráció sikeresen meg tudjon valósulni.

A találkozó témakörei voltak:

 • Érzékenyítés: Egy Asperger-szindrómával élő fiatal felnőtt személyes beszámolója az autizmusról (pár perces videó felvétel)
 • A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve – a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendeletről
 • Autizmussal élők erősségeik, nehézségeik
 • Integráció feltételei a tanuló, az iskola és a család szemszögéből
 • Differenciált tanulásszervezés, autizmus specifikus módszerek az együttoktatásban
 • Kortárs kapcsolatok
 • Értékelés – jutalmazás
 • Bántalmazás

A műhelyfoglalkozáson főként pedagógusok, de óvodapedagógusok, gyógypedagógusok is részt vettek, a megjelenési arány igen magas volt. Az általánosabb, nagyon rövid bevezető részt követően megbeszélésre került az autisztikus állapot lényege, az autizmussal élő tanuló jellemzőinek áttekintése. Képet kaptunk arról, hogy milyen erősségeire építhetünk az autista tanulónak, illetve hogy milyen nehézségekkel találjuk szemben magunkat. Tájékozódtunk az együttoktatás alapját képező irányelvek tartalmáról, az abban megfogalmazott differenciált tanulásszervezésről és autizmus specifikus módszerekről.

Közösen, interaktív csoportmunkában dolgoztuk fel az „átmenet” kérdéskörét. A résztvevők lelkesen, nyitottan álltak az adott témához. Nagy igyekezettel dolgoztak a különböző csoportok, s osztották meg hasznos ötleteiket, gondolataikat a többiekkel.


A rendelkezésre álló idő behatárolt intervalluma miatt több témáról azonban csak érintőlegesen sikerült beszélnünk, többek között a kortárs segítő kapcsolatokról, az értékelés – jutalmazásról, a kiszolgáltatottságukról – bántalmazásról.

A részvevők mindennapi munkáját próbáltuk megtámogatni a sérülésspecifikus eszközpark bemutatásával. Ezt főként diák segítségével jelenítettük meg, s beszéltük meg azok funkcióját, alkalmazási lehetőségeit.

A műhelyfoglalkozásunkat érezhetően áthatotta a jelenlévők érdeklődése, tudásvágya, a megismerés, megértés iránti igény. Megítélésünk szerint egy szép, tartalmas délutánt tölthettünk együtt érdeklődő, nyitott kollégákkal. Köszönjük nekik munkánk támogatását, befogadó készségüket!

 

Lázárné Barna Andrea és Mihályiné Simon Rita