SZB Munkaközösség Székhelyintézmény SZB. Uncategorized

Beszámoló a JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottság 2016/2017. tanéven partnereknek szervezett első műhelyfoglalkozásáról

mk logó

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságban 2016. november 15-én kezdetét vette a tanévre tervezett, a megyei nevelési, oktatási intézmények és egyéb partnerek és kliensek számára meghirdetett műhelyfoglalkozások sora.

Célunk, hogy erősítsük a nevelési, oktatási intézmények és a megyei szakértői bizottság együttműködését, a kapcsolattartás természetes eleme legyen a mindennapi tevékenységünknek, a gyermekek, tanulók érdekében.

Az első műhelyfoglalkozás témája: A szakértői bizottsági vizsgálat kezdeményezésétől a szakértői vélemény hatályba lépéséig

Tematikája:

  • vizsgálati kérelem indokai, a benyújtás módja
  • a pedagógiai jellemzés szerepe a vizsgálat során
  • néhány gondolat a szakterületi protokollról
  • a vizsgálat eredménye, vélemény, javaslattétel
  • a szakértői véleményben foglaltak felhasználásának lehetőségei a tanórán, fejlesztő/rehabilitációs foglalkozásokon
  • állapotjavulás, állapotromlás jelzése, együttműködés a gyermekek, tanulók érdekében.

A találkozón intézményvezetők, óvodapedagógusok, általános iskolai tanítók, tanárok, pedagógiai célú rehabilitációs foglalkozást vezető gyógypedagógusok, konduktorok vettek részt, előzetes jelentkezés alapján. Nagy érdeklődéssel fogadták a műhelyfoglalkozást, aktív közreműködők voltak. Többen megfogalmazták, hogy szükség van a szakértői vizsgálattal, a vizsgálatot végző szakmai team javaslataival kapcsolatban az ismereteik rendszerezésére, és arra, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásával kapcsolatos kérdéseikre rendszeresen válaszokat kaphassanak. Megosztották tapasztalataikat, természetesen az ezzel kapcsolatos problémák is felszínre kerültek a műhelyfoglalkozás során. Előremutató, az együttműködés szorosabbá tételét szolgáló párbeszéd zajlott.

A találkozó zárásaként a résztvevők elmondták, hogy a műhelyfoglalkozást hasznosnak ítélik, a tartalom hozzájárult ahhoz, hogy eddigi ismereteik bővültek a szakértői vizsgálat kezdeményezésével, a szakértői véleményben foglaltakkal, a javaslatok alkalmazhatóságával kapcsolatban. Szívesen vesznek részt a műhelyfoglalkozás-sorozat további találkozóin is.

Barnáné Pintér Gizella
JNSZMPSZ bizottságvezető

mk logó