Külső-belső továbbképzés óvoda- és iskolapszichológiai munkaközösség Uncategorized

Beszámoló az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis szakmai programjáról

Büki Péter: A társadalmi felzárkózás gyermekeket érintő projektjeisza

Büki Péter (szociális munkás, gyógypedagógus és szociálpolitikus), számos írása jelent meg a Fordulópontban, illetve 2009-ben adták ki „A gyermek védelme” című könyvét.

Kiindulópont a deprivációs ciklus, mely szerint a szegénység és a megfosztottság érzése (tudás, munkavállalás lehetősége, emberi kapcsolatok hiánya) generációkon átívelő és átöröklődő folyamat.

 • Korai években elmaradt optimális képességfejlődés;
 • Iskolaéretlenség;
 • Alulteljesítés;
 • Lemorzsolódás;
 • Végzettség nélküli iskolaelhagyás;
 • Munkanélküliség.

Jog és/vagy költséghatékonyság: minél korábbi a beavatkozás, annál nagyobb a gyermekbe való befektetés várható hozama.

0-3 év (koragyermekkori fejlesztés) – 4-6 év (óvodai fejlesztőprogram) – iskola (iskolai készségfejlesztés) – iskolát követő időszak) munkahelyi tréning).

Alaptézis, hogy a gyermek nem várhat…

Melyek azok az intézkedések, törvénykezések, amik a gyermekek felzárkózását elősegíthetik?

Iskolai gyermekétkeztetés

Az ingyenes gyermekétkeztetés igényléséhez már nem szükséges munkáltatói igazolás, elegendő, ha a szülő nyilatkozatot tesz, hogy szociális helyzete alapján ő szegény.

Az SNI-s gyermekek esetében a testvérekre is kiterjed az ingyenes iskolai gyermekétkeztetés jogosultsága.

Szünidei étkeztetés

Ezt minden esetben a szülőnek kell igényelnie, szükséges a jegyzőhöz fordulni.

A GYvt. 41. § (1).

A gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása

Bölcsőde;

Családi napközi;

Családi gyermekfelügyelet;

2017.január 1-jétől néhány formát kivezetnek, illetve új ellátási formák jönnek létre. 2017-től az alábbi ellátási formák lesznek érvényben: klasszikus bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde.

GYES, GYED

A GYES alanyi jogon jár, de kérelmezni kell.

A GYED munkaviszonyhoz kötött.

2016.január 1-jétől a GYES és GYED folyósítása mellett – a gyermek 6 hónapos korától – fennáll a korlátlan munkavégzés lehetősége.

Gyermekjóléti Központok

2016.január 1-jétől egyesítették a családsegítő szolgálatot és a gyermekjóléti szolgáltatókat. Az új név: család- és gyermekjóléti szolgálat.

2016.január 1-jétől kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés. Járási szinten Család- és Gyermekjóléti Központokban, települési szinten Család- és Gyermekjóléti Szolgált keretében.

A Gyermekjóléti Központok száma 48-ról 198-ra emelkedett.

A Család- és Gyermekjóléti Központok speciális szolgáltatásai:

 • utcai- és lakótelepi szociális munka (ez utóbbi csak helyi igények esetén);
 • kapcsolattartási ügyelet;
 • kórházi szociális munka (ez szintén helyi igények esetén);
 • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat;
 • jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás;
 • családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia stb.

Gyermekesély Programok

(Felzárkózás)
A projektek közös célja: a gyermekek számára területi, családi hátrányok miatt hiányzó feltételek megteremtése, minőségi szolgáltatás biztosításával.

Biztos Kezdet Gyerekház

A gyermekek korai képességkibontakoztatását és a korai fejlesztéshez szükséges speciális szolgáltatásokat célozza meg.

0 – 3 éves korosztály számára, családjukkal együtt.

A gyermekek egyedül is igénybe vehetik, de fontos cél a szülők bevonása, a szülői kompetenciák elsajátítására biztosítanak lehetőséget.

„Jó kis hely”

Kistelepülési – 1000 fő állandó lakosnál kisebb település és több mint 50%-os rgyk-aránnyal – komplex gyermekprogramok és preventív célú programok.

0- 25 éves korosztály számára, különböző korcsoportokban (3 év alattiak, óvodások – elsősorban óvodán kívüli időben, általános és középiskolások, ifjúsági korosztály).

Útravaló Ösztöndíjprogram (Macika Ösztöndíjprogram)

„Út a szakmához” – a program célja, hogy a hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók szakmához jutását segíti elő.

„Út a középiskolába” program – célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulókat felkészítse arra, hogy érettségit adó középiskolába tudjanak továbbtanulni.

„Út az érettségihez” program – célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulókat abban támogassa, hogy sikeresen befejezzék a középiskolát, és hozzásegítse őket a felsőoktatásba való bejutáshoz.

„Út a diplomához” – a program célja, hogy a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségén javítson.

Tanoda – hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános és középiskolai tanulók számára biztosítanak olyan szolgáltatásokat, melyek az iskolai eredményesség javulását célozzák meg.

„Roma Szakkollégium” – a felsőoktatásban tanuló hallgatók közössége, mely hozzásegíti megfelelő és magas szintű tanulmányaik végzéséhez a fiatalokat.

„Roma lány program” – a roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzésére fókuszál a program.

Egy nagyon jó összefoglalót kaptunk a társadalmi felzárkózást segítő intézkedésekről, illetve életszakaszonként tekintettük át a gyermekek és fiatalok felzárkózását támogató projekteket.

Szabó Anita
munkaközösség-vezető