Jászberényi Tagintézmény Uncategorized

Szakmai nap Jászberényben

Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézmény 2016. június 7-én tartott szakmai napjáról

1

Szakmai napunk megrendezésének nem titkolt célja, hogy mind pedagógus, mind szülő, mind segítő szakember közelebb kerüljön egymáshoz. A kissé személytelen, telefonon, e-mailben, levélben történő kommunikáción kívül nagyon fontosnak tartjuk, klienseink megfelelő ellátása és a partnereinkkel való jó kapcsolat érdekében, hogy személyesen is találkozzunk, megismerjük, ki van a vonal végén. Ezért jutottunk arra az elhatározásra, hogy évente más-más helyszínen rendezzük meg szakmai napunkat. Örömünkre szolgált, hogy a szülőkön, pedagógusokon kívül megtisztelték rendezvényünket a védőnők, a bölcsőde, családsegítő és gyerekjóléti szolgálat képviselői. A rendezvény résztvevőit köszöntötte és a szakmai napot megnyitotta Bartusné Major Ágnes mb. tagintézmény-igazgató és Ferenczné Laska Erika a Jászárokszállási Városi Óvoda vezetője. Intézményünk bemutatása után a szakmai nap első részében elkezdődtek a szakembereink által tartott előadások a pedagógiai szakszolgálat által végzett tevékenységekről. Első előadásunk bemutatta a pszichodrámát, mint terápiás módszert. Ezzel a módszerrel magam is a tavalyi évben találkoztam először. Addig főként egyéni formában történt a pszichológiai terápia intézményünkben*, azonban bebizonyosodott, hogy igen nagy igény van egy másfajta módszer kipróbálására. 2A szülők is nagyon nyitottak az együttműködésre, a gyerekek megtapasztalhatják, hogyan lehetnek jelen a problémáikkal, hogy segíthetik egymást a nehézségekben, milyen pozitív tartalékaik vannak.  A módszerről Szebeni Viola és Barna Nelli pszichológusok tartottak előadást.

3Laikusként feltehetjük a kérdést, hogy ugyan már, mitől gyógyít a festés, hiszen otthon is festenek a gyerekek, mégsem múlnak el a problémáik. Nos, annyit már mindenki tud a művészi önkifejezésről, hogy annak van valamiféle terápiás hatása. De mitől lesz ez gyógyító, személyiségfejlesztő tevékenység? Erről beszélt nekünk Kméczik Róbert gyógypedagógus.

5Ahhoz, hogy egy kisgyermek megfelelő nyelvi fejlettséggel kezdhesse meg iskolai tanulmányait, mindenképpen szükséges, hogy az esetleges nyelvi fejlődés zavarait a szakemberek, illetve szerencsésebb esetben a szülők is felismerjék, hogy azután együttes munkával kiküszöbölhessék a felmerülő problémákat. Az alap kultúrtechnikák (olvasás, írás, számolás) elsajátításának sikeressége szorosan összefügg az anyanyelv elsajátításával, befolyásolja az iskolai sikerességet. Az anyanyelv-elsajátítás során az artikulációs problémák könnyen feltűnnek, a beszédészlelés, beszédmegértés zavaraira azonban gyakran nem derül fény, mivel ezek a folyamatok rejtve működnek. Kutas Erna logopédus erről a problémáról tartott előadást.6

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményében 2013 szeptembere óta folyik gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás. mely ambuláns formában történik a tagintézményben. A fejlesztés tartalmát, heti órakeretét, szervezési kereteit (egyéni és/vagy kiscsoportos fejlesztés), az ellátást végző szakember kompetenciáját, az ellátásra javaslatot tevő szakértői bizottság szakértői véleménye határozza meg.
7Béres Lászlóné gyógypedagógus előadásában a korai fejlesztés jelentőségét hangsúlyozta.

A színvonalas előadások után az erre kijelölt óvodai csoportszobákban a gyermekekkel együtt lehetőség volt ezen terápiás módszerekbe való betekintésre.

8Színezd ki a világot! – kreatív képességek fejlesztése a színek segítségével – Kméczik Róbert és Rusvainé Seres Anita várta az érdeklődőket.

10Egyszer volt, hol nem volt…– a pszichodráma eszközei – Szebeni Viola és Barna Nelli invitálta a gyermekeket szüleikkel, óvó nénijükkel együtt.

11Értem. –  Érted? – játékos beszédészlelést és beszédmegértést fejlesztő gyakorlatok – Pappné 0Szabó Gabriella és Kutas Erna logopédusok közreműködésével.

Bízom benne, hogy minden kedves vendégünk számára tu9dtunk hasznos információval szolgálni.

Színezd ki a világot!

12Értem.-Érted?

 

 

 

 

Egyszer volt, hol nem volt…

14

Bartusné Major Ágnes
mb. tagintézmény-igazgató