Szakértői Bizottság beszámolók

2019 II. negyedév

Beszámoló az EFOP 3.1.6 projekt keretein belűl megvalósult – Átvezetés, átmenet segítése az általános iskolából a középiskolába, különös figyelemmel a sajátos nevelési igényű, tanulási nehézségekkel küzdő, nehezen tanuló diákokra című műhelyfoglalkozásról
(Makai Beáta és Móczáné Tombácz Edit)

   

Beszámoló az EFOP 3.1.6 projekt keretein belűl megvalósult – Átvezetés, átmenet segítése az alsó tagozatból a felső tagozatba, különös figyelemmel a sajátos nevelési igényű, tanulási nehézségekkel küzdő, nehezen tanuló diákokra. Átvezetési terv a képességek ismeretében készül című műhelyfoglalkozásról
(Makai Beáta és Móczáné Tombácz Edit)

2019 I. negyedév

Beszámoló az EFOP 3.1.6 projekt keretein belűl megvalósult – Konfliktusok kezelése az osztályban műhelyfoglalkozásról.
(Nagy Anikó)

   

Műhelyvoglalkozás pedagógusok számára – Átvezetés, átmenet segítése az óvodából az iskolába, a képességek feltérképezése, átvezetési tervkészítése, a fejlődésmenet nyomon követése.
(Makai Beáta és Szilágyi Teodóra)

Beszámoló az EFOP 3.1.6 projekt, „Szakmai találkozók, kerekasztal megbeszélések szervezése ágazatközi együttműködés keretében: gyermekszakorvosok, védőnők, gyermekjóléti szolgálat munkatársai, gyermekvédelmi gyámok és a pedagógiai szakszolgálat szakemberei” második alkalom.
(Ungi Marianna)

Beszámoló az EFOP 3.1.6 projekt, tantermi fejlesztő játékok bemutatója (szünetek, pihenő idő, ingerváltás, tananyagrögzítés, ismétlés stb. céljából)
(Mihályiné Simon Rita, Kátainé Darók Bernadett)

   

Beszámoló az EFOP 3.1.6 projekt, tanulási szokások: a tanulás rendszeressége, tanulási idő, tanulás helyszíne, külső feltételek, tanulás sorrendje, szünetek beiktatása, segítség igénylése, a pedagógus szerepe a tanulási szokások kialakításában
(Móczáné Tombácz Edit, Makai Beáta)

Beszámoló az EFOP 3.1.6 projekt, Műhelyfoglalkozás pedagógusok számára Tanulói megismerés: tanulási motivációk, gátak, tanulási stílus, tanulási stratégiák az ismeretelsajátítás folyamatában, lehetőségek a tanuláshoz való viszony formálásában

Beszámoló az EFOP 3.1.6 projekt, Magatartászavarral küzdő tanulók beilleszkedésének segítése az osztályközösségbe, érzékenyítés, szemléletformálás – műhelyfoglalkozás
(Kátainé Darók Bernadett és Nagy Anikó)

2018 IV. negyedév

Beszámoló az EFOP 3.1.6 projekt, Autizmussal élő tanulók együttnevelésének előnyei és kockázatai – műhelyfoglalkozás
(Mihályiné Simon Rita, Lázárné Barna Andrea)

Beszámoló az EFOP 3.1.6 projekt, Konferencia az együttnevelésről
(Szilágyi Edit)

2018 II. negyedév

Beszámoló az EFOP 3.1.6 projekt, Belső tudásmegosztás: Babzsák Fejlesztő Program bemutatása
(Lázárné Barna Andrea)

Belső tudásmegosztás a Megyei Szakértői Bizottság: Autistáknak készült napirendi kártyák bemutatása, alkalmazási lehetőségek a vizsgálatok során
(Mihályiné Simon Rita)

Beszámoló az EFOP 3.1.6 projekt I. és II. negyedévi megvalósításáról a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményében Nyelvi fejlesztő program és munkafüzet készítése
(Kovácsné Bögödi Beáta)

Beszámoló az „Augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK), a súlyos, halmozott fogyatékossággal élők kommunikációs eszközei, lehetőségei című belső tudásmegosztásról
(Adamecz Judit)

EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú “Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!”A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban c. projekt
(Czagány Bernadett)

EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú “Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!”A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban c. projekt
(Kátainé Darók Bernadett)

2018 I. negyedév

Beszámoló az  ’EFOP-3.1.6-16-2017-00026 „Hinned kell, hogy a világ teveled is ékes”A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban’ című pályázati projekt 2018. I. negyedéves megvalósulásáról a Székhelyintézményben